Ευγενίδειο Ίδρυμα - Πλανητάριο

Λ. Συγγρού 387 175 64 Παλ. Φάληρο (Είσοδος από Πεντέλης 11)