Αρχαιολογικός χώρος Ελευσίνας

Τ.Κ. 19200, Ελευσίνα