Γεφύρι Νιδρούζι ή γεφύρι Αλατόπετρας η γεφύρι του Γκαβού